Listen to White House Correspondent Jon Decker Confront Karine Jean-Pierre!

Longtime White House Correspondent Jon Decker is talking about confronting Karine Jean-Pierre on Syracuse's Morning News!


Sponsored Content

Sponsored Content